Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wnioski o patronat (dla osób rozpoczynających aplikację w 2020r.)

Prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył w dwóch egzemplarzach stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu (proszę składać oświadczenia bez nr wpisu Aplikanta, numer wpisu Aplikanta będzie Państwu nadany w późniejszym terminie).

Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć potwierdzone przez Dziekana Rady oświadczenie z macierzystej Izby Patrona, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 395/X/2019 Prezydium KIRP z dnia 9 stycznia 2019 r.).

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.

Wnioski dotyczące patronatu można składać w dziale aplikacji do dnia 30 listopada 2019 r.

Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu można składać w dziale aplikacji do dnia 20 grudnia 2019 r.

Opublikowano 09.10.2019 o 12:47 przez: Jacek Krajewski