Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dodatkowe dla aplikantów II oraz III roku aplikacji radcowskiej

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 16/10/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 15 października 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu kolokwium i terminu kolokwium poprawkowego dla aplikantów II oraz III roku aplikacji radcowskiej, oraz przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

- 21.10.2019 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, na parterze w sali Posiedzeń Rady. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 21.10.2019 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, na parterze w sali Posiedzeń Rady. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 28.10.2019 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

 

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:

- 19.11.2019 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kolokwium odbędzie się w Centum Konferencyjnym DCC, ul. Rakietowa 33, w sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

 

Oświadczenia aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będą rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

Załączniki:

Opublikowano 16.10.2019 o 09:11 przez: Jacek Krajewski