Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zgłoś się do Konkursu Krasomówczego Aplikantów Radcowskich

To już 17 grudnia 2019  r.! Tego dnia odbędzie się czwarta edycja Konkursu Krasomówczego Aplikantów Radcowskich. W tym roku Konkurs odbędzie się w Hotelu The Brigde na Ostrowie Tumskim.Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie, na podstawie wylosowanych kazusów, mów końcowych oraz ewentualnych replik do wypowiedzi oponenta. W tegorocznym jury nie zabraknie przedstawicieli Prezydium OIRP we Wrocławiu, sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, niezastąpionego prof. Jana Miodka oraz dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego Capitol - aktora Konrada Imieli. Podobnie jak w poprzednich latach, na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, rzeczowe oraz puchary. W tym roku również została przewidziana specjalna nagroda dla zwycięzcy ufundowana przez Hotel The Bridge.

Ważne informacje:

  • Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 5 grudnia 2019 r.
  • Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres: dyrektor@oirp.wroclaw.pl przez nadesłanie skanu formularza zgłoszeniowego.
  • W formularzu należy określić preferowaną gałąź prawa (administracyjne, cywilne, gospodarcze, karne). Podając kolejność preferencji (1, 2, 3, 4).
  • W konkursie weźmie udział 8 osób (4 pary), czyli po 2 pary z każdej gałęzi prawa.
  • Udział w konkursie mogą wziąć aplikanci wpisani na listę OIRP we Wrocławiu niezależnie od roku aplikacji.
  • Pierwszeństwo uczestnictwa w konkursie mają aplikanci o wyższej ilości punktów z egzaminu wstępnego oraz wyższej średniej ocen z kolokwiów rocznych – dane te należy podać w formularzu zgłoszeniowym.
  • W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia kwalifikacji do konkursu.
     

Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konkursie!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: dyrektor@oirp.wroclaw.pl

Opublikowano 22.11.2019 o 16:34 przez: Małgorzata Nierzewska