Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Komunikat Komisji ds. doskonalenia zawodowego

Szanowni Państwo,

wraz z przywitaniem Nowego 2020 Roku, informujemy, iż rok ten jest ostatnim !!! i zarazem kończącym trzyletni cykl doskonalenia zawodowego radców prawnych 2018 - 2020, podczas którego każdy radca prawny wykonujący zawód, zobowiązany jest do uzyskania 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu. Dlatego też, już teraz w zakładce szkolenia na naszej stronie, zamieściliśmy ogłoszenia o wykładach czwartkowych i sobotnich, tematach oraz terminach zapisów w okresie 01 - 06 2020 r. Ofertę tą będziemy na bieżąco uzupełniać o warsztaty sobotnie, cykle szkoleń z reformy KPC oraz konferencje. Przypominamy również o możliwości uczestnictwa w wykładach za pośrednictwem platformy e-learning.

Zapraszamy zatem do bieżącego śledzenia naszej strony oraz profilu FB, a także czynnego udziału w wykładach!

Opublikowano 08.01.2020 o 14:09 przez: Lilianna Szot