Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kurs prawniczego języka niemieckiego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich

KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH z OIRP we Wrocławiu

organizowany przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego

Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

Radcy prawni otrzymają za udział w kursie 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:

- materiały dydaktyczne

- korekta napisanych tekstów, zadań domowych (dla chętnych)

- indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

- test językowy (dla uczestników, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności po zakończonym kursie).

Termin zajęć: czwartek, godz. 18:00-19:15

Przyjmowanie zapisów do 25 lutego 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć: 5 marca 2020 r. – pod warunkiem zgłoszenia się min. 6 osób

Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

Po zakończeniu każdego semestru kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

Opłatę za kurs należy wnieść przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 5 marca 2020 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106

REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Opublikowano 03.02.2020 o 13:00 przez: Lilianna Szot