Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej

Aktualizacja komunikatu 14.05.2020r.

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki radcy prawnego oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych), odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w dniach: 1-6.06.2020 r. - w sali Posiedzeń Rady oraz sali wykładowej - w siedzibie Izby. Godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

Uchwała 1/03/2020 wraz z przepisami porządkowymi w załączniku.

Uchwała 5/05/2020 w załączniku.

Opublikowano 06.03.2020 o 10:27 przez: Jacek Krajewski