Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Apel Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

W związku z ograniczeniem działania biur podawczych w sądach zwracamy Państwa uwagę na apel i informacje Prezesa SO we Wrocławiu Wojciecha Łukowskiego. Prośba o ograniczenie ilości spraw składanych na biurze podswczym i ograniczenie ich do spraw wskazanych w komunikacie na stronie www Sądu Okręgowego jak również o składanie pism za pomocą systemu e-PUAP lub mailowo na adres biuro.podawcze@wroclaw.so.gov.pl . Prezes SO zwrócił się przy tym do sędziów o rozważenie przyjmowania składanych mailem pism w sytuacji, w której ich pochodzenie nie budzi wątpliwości . Ewentualnie o wyznaczenie realnych terminów na uzupełnienie braków w postaci podpisu. Mając powyższe na względzie zwracam się do Koleżanek i Kolegów o rozważenie tej formy komunikacji z sądem - zwłaszcza w sprawach mniejszej wagi. Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak

Opublikowano 16.03.2020 o 13:20 przez: Małgorzata Nierzewska