Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Informacja nt. komunikatorów na stronie KIRP-u

Szanowni Państwo,

Stosownie do dyspozycji Prezesa KRRP Pana Macieja Bobrowicza uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych został opublikowany krótki przewodnik (link poniżej) po nowoczesnych ogólnodostępnych aplikacjach umożliwiających komunikowanie na odległość. https://kirp.pl/aplikacje-umozliwiajace-komunikowanie-sie-na-odleglosc/

Opublikowano 16.03.2020 o 14:41 przez: Małgorzata Nierzewska