Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Pomoc dla potrzebujących

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na względzie utrudnienia i potrzeby, które mogą w związku z nią powstać, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy radców prawnych „radcowie.razem” powstała grupa wsparcia dla osób potrzebujących. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją ds. finansowych i socjalnych popiera tę inicjatywę i informuje, że uruchomiony został numer telefonu oraz adres mailowy dla osób potrzebujących pomocy – czy to w sprawach bieżących (np. realizacja recept, dowiezienie zakupów, etc.) czy innych - niestandardowych, związanych z zaistniałą sytuacją.
Informacja ta kierowana jest przede wszystkim do potrzebujących, ale również do tych, którzy mogą przekazać wiadomość o konieczności udzielenia pomocy, jak również dla osób, które zadeklarują chęć niesienia pomocy.
 
Z ramienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, na prośbę Przewodniczącej Komisji Socjalnej, zgodziła się udostępnić swój numer mecenas Beata Janikowskaw godzinach 13.00 -17.00 -  tel. 603 999 655
Telefon czynny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  667 154 009 – w godzinach 10.00-15.00.
Opublikowano 17.03.2020 o 20:57 przez: Małgorzata Nierzewska