Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ważne dla radców prawnych prowadzącyh działalność gospodarczą

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy !

Jak zapewne zauważyliście prowadzone są obecnie intensywne prace legislacyjne związane z dostosowaniem polskich regulacji prawnych do stanu zagrożenia epidemicznego. Ważną ich część stanowią propozycje dotyczące pomocy osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W związku z tym nasza Izba (za pośrednictwem Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2020 r. z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców chciałaby przyczynić się do opracowania jak najbardziej korzystnych nowych rozwiązań prawnych.

Dlatego też zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy, szczególnie do tych z Was, którzy prowadzicie własne przedsiębiorstwa w postaci kancelarii, o przesyłanie uwag, propozycji lub postulatów dotyczących problemów, które przeszkadzają i utrudniają Wam obecnie prowadzenie działalności. Możliwe, że także podczas świadczenia pomocy prawnej, zwróciliście uwagę na jakieś systemowe przeszkody, których usunięcie przyczyniłoby się do łagodniejszego przejścia stanu wywołanego rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

Każda z Waszych uwag, propozycji i postulatów jest dla naszej Izby wyjątkowo cenna.
Liczymy na Wasze Koleżeńskie wsparcie i szeroki odzew na nasz apel.

Wszelkie uwagi we wspomnianej sprawie proszę kierujcie na adres: przedsiebiorca@oirp.wroclaw.pl

Życzę wytrwałości i cierpliwości!

Tomasz Scheffler

 

 

Opublikowano 19.03.2020 o 18:26 przez: Małgorzata Nierzewska