Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Przepisy projektu specustawy dotyczące radców prawnych

Koleżanki i Koledzy radcowie prawni i aplikanci radcowscy.

Przedstawiamy najbardziej istotne z punku widzenia wykonywania przez nas zawodu i funkcjonowania samorządu propozycje zawarte w skierowanym do Sejmu projekcie rządowym specustawy o tarczy antykryzysowej. Dotyczą one zawieszenia biegu terminów, doręczania korespondencji, dodatkowego urlopu dla zdających aplikantów oraz możliwości podejmowania uchwał przez organy samorządu na odległość. Będziemy śledzić proces legislacyjny i informować, czy w takim kształcie zostaną uchwalone przez Sejm.

Załączniki:

Opublikowano 26.03.2020 o 13:51 przez: Lilianna Szot