Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

,,MEDIUJ, NIE POZYWAJ! ''

BEZPŁATNA POMOC MEDIACYJNA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI OŚRODKI MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH
Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych '' występuje z inicjatywą akcji p.n. ,,Mediuj nie pozywaj ! ''.
Inicjatywa skierowana jest do:
- mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
 
- małych przedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,
którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.
 
Założeniem akcji jest przeprowadzenie - w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku - bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość ( zdalnie ). Mediacje prowadzić będą radcy prawni- mediatorzy, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.
 
W sprawie przeprowadzenia, objętych akcją, mediacji umownych, należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.
 
Opublikowano 02.04.2020 o 16:07 przez: Małgorzata Nierzewska