Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Komunikat Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

W dniu dzisiejszym, tj. 9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330). Procedowany akt normatywny przewiduje m.in. możliwość realizacji usług pocztowych przy użyciu tzw. przesyłki hybrydowej – por. art. 15zzu 1 –15zzu 9 pierwotnego tekstu ustawy. Zaproponowany przez rząd projekt takich regulacji spotkał się z naszymi licznymi zastrzeżeniami, dotyczącymi niejasności przepisów, niezapewnienia bezpieczeństwa korespondencji oraz kolizji z szeregiem przepisów procesowych. Treść tychże regulacji uległa zmianie w toku sejmowych praclegislacyjnych. Oczekujemy na ostateczną treść ustawy uchwalonej przez Sejm RP. W chwili obecnej pracujemy już nad stanowiskiem, które wniesiemy do Senatu RP z naszymi postulatamico do koniecznych zmian w treści tego projektu.
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Opublikowano 09.04.2020 o 20:21 przez: Małgorzata Nierzewska