Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  1. Dnia 07.09.2020 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego
  1. Dnia 14.09.2020 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu lub wniosku.

 

Miejsce  i godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

Uchwała nr 4/05/2020 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu  w załączniku.

Opublikowano 08.05.2020 o 14:24 przez: Agata Bartczyszyn