Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Prośba Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
podczas marcowych obrad Krajowej Rady Radców Prawnych powołany został Zespół do spraw opracowania projektu wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2020-2024.
Przewodniczący Zespołu mec. Stefan Mucha zwrócił się do każdego nas, członków samorządu, z prośbą o zaangażowanie się w proces tworzenia projektu, który miałby być następnie podstawą prac najbliższego Krajowego Zjazdu.Wszelkie uwagi i propozycje w tej sprawie prosimy przesyłać na adres: dyrektor@oirp.wroclaw.pl (w załaczniku list P. mec.Stefana Muchy)
Leszek Korczak
Dziekan

 

 
 
Opublikowano 08.05.2020 o 15:43 przez: Małgorzata Nierzewska