Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Mediacje dla radcy prawnego oferta studiów podyplomowych

Kierunek „Mediacje sądowe i pozasądowe”, II semestry
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 9 miesięcy nauki, 11 zjazdów, 176 godz.
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław

https://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/mediacje-sadowe-i-pozasadowe

Dlaczego studia z mediacji sądowych i pozasądowych mogą okazać się przydatne w pracy radcy prawnego?

  • Przede wszystkim uczą poprawy komunikacji interpersonalnej, kontrolowania emocji, zmiany własnych postaw w relacji z drugą osobą w trudnych
    i konfliktowych sytuacjach, a z takimi radcowie stykają się na każdym kroku.
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenia skutecznych negocjacji oraz kontrolowania emocji to cechy wyróżniające osoby posiadające kwalifikacje z mediacji sądowych i pozasądowych na rynku pracy.
  • Dzięki znajomości psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów
    i wielu godzinom praktyk absolwenci są znakomicie przygotowani do konstruktywnego zarządzania konfliktem w każdym środowisku zawodowym
    i społecznym.

W programie studiów zawarte są moduły z mediacji rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych, co oznacza możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Zajęcia są prowadzone przez praktyków - czynnych mediatorów z wykształceniem prawniczym i psychologicznym. Wśród wykładowców są mediatorzy wykonujący zawód radcy prawnego. Nadzór merytoryczny nad programem kształcenia sprawuje Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zajęcia są prowadzone w formule warsztatowej, głównie w formie ćwiczeń i symulacji mediacji. Oferta jest nowością we Wrocławiu i w Warszawie, natomiast w Opolu studia podyplomowe w zaproponowanym kształcie są prowadzone od dwóch lat i okazały się ogromnym sukcesem. W każdym roczniku 30 procent słuchaczy stanowią radcowie prawni.

Studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora poprzez możliwość uzyskania wpisu na listę stałych mediatorów sądowych na terenie całego kraju, jak również do prowadzenia szkoleń z mediacji i negocjacji, wprowadzania procedur rozwiązywania konfliktów w biznesie i w organizacji (komisje antymobbingowe).

Duży akcent jest położony na mediacje rodzinne oraz cywilne i gospodarcze, a te są najbliższe profesji radcy prawnego, którą można łączyć z prowadzeniem mediacji w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych. Studia podyplomowe z mediacji dają radcom prawnym duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Ewa Kosowska-Korniak, czynny mediator, dr prawa, trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wyższa Szkoła Bankowa jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce, mającą dobrą markę, dbającą o jakość kształcenia i cieszącą się wysoką oceną wśród absolwentów.

Uwaga:

Dla radców prawnych i aplikantów radcowskich obowiązuje zniżka w wysokości 15 procent. Warunkiem jest okazanie - przy złożeniu dokumentów rekrutacyjnych – legitymacji lub zaświadczenia o byciu członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Załączniki:

Opublikowano 12.05.2020 o 17:25 przez: Małgorzata Nierzewska