Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH

Szanowni Radcowie Prawni,

Na podstawie § 15 ust. 3 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 06.11.2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (zmienionej: uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 07.11.2013 r.oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21.11.2014 r.) – tekst jednolity uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15.02.2018 r., informuję, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr 765/2020w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

MIEJSCE I TERMINY ZEBRAŃ REJONOWYCH:

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, w następujących terminach:

  1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście na dzień 03.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  2. zebranie II rejonu Krzyki na dzień 04.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  3. zebranie III rejonu Fabryczna na dzień 05.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
  4. zebranie IV rejonu Psie Pole na dzień 06.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin

Pełny tekst zawiadomienia do zapoznania się w załączniku.


LISTY RADCÓW PRAWNYCH PRZYNALEŻNYCH   
DO POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW

(załączniki poniżej)

Opublikowano 18.06.2020 o 18:32 przez: Małgorzata Nierzewska