Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Pomoc antykryzysowa dla radców prawnych i aplikantów – sprawdź czy spełniasz kryteria

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy,

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2020 r. został uchwalony „Regulamin udzielania zapomóg losowych radcom prawnym i aplikantom OIRP we Wrocławiu w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej na skutek wystąpienia wirusa Covid-19”. Zawiera on zasady przyznawania pomocy materialnej naszym koleżankom i kolegom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w wyniku obostrzeń wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa.  Podjęcie uchwały stało się możliwe dzięki przyjęciu przez Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu, w dniu 16 czerwca 2020 r., uchwały budżetowej, która przywidziała przeznaczenie środków na ten cel.
Aby uzyskać pomoc finansową prosimy o skierowanie do Komisji ds. finansowych i socjalnych Rady stosownego wniosku wraz z załącznikami (oświadczenia o sytuacji materialnej) w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w regulaminie i załącznikach do niego.

Osoba uprawniona do otrzymania zapomogi to radca prawny lub aplikant radcowski który spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) na dzień składania wniosku ma opłacone składki członkowskie za okres do lutego 2020 roku włącznie;

b) średni miesięczny dochód na członka rodziny w roku 2019 nie przekroczył kwoty 2000,00 zł,
c) średni miesięczny dochód na członka rodziny  w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. nie przekroczył  kwoty 1500,00 zł.

 

 

Opublikowano 20.07.2020 o 10:04 przez: Małgorzata Nierzewska