Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej odbędzie się dnia 05.10.2020 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Miejsce  i godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

Uchwała nr 7/7/2020 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu  w załączniku.

Załączniki:

Opublikowano 27.07.2020 o 12:19 przez: Agata Bartczyszyn