Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Obwieszczenie - Rejon Psie Pole

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP we Wrocławiu z dnia 30.07.2020 r.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z 6.11.2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organu samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania a także podejmowania uchwał przez organy samorządu ( tekst jednolity: uchwała nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15.02.2018 r. -

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu publikuje listę zgłoszonych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na kadencję 2020-2024 w Rejonie Psie Pole oraz Spis radców prawnych uprawnionych do udziału w wyborach na Zebraniu Rejonowym dla Rejonu Psie Pole.

Opublikowano 01.08.2020 o 12:54 przez: Małgorzata Nierzewska