Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

OBWIESZCZENIA KOMISJI WYBORCZEJ

1) OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 08 września 2020 r.
Spis radców prawnych (delegatów) posiadających prawo wybierania w wyborach na członków organów i na funkcję w XI kadencji (2020 – 2024) na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24 września 2020 r. (załącznik nr 1)

2) OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 08 września 2020 r. Listy zgłoszonych kandydatów na członków organów i na funkcję w XI kadencji (2020 – 2024) wybieranych w wyborach na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24 września 2020 r. (załącznik nr 2)

 

Opublikowano 08.09.2020 o 13:14 przez: Małgorzata Nierzewska