Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 22 września 2020r. godz. 14.00

Uroczyste ślubowanie radców prawnych odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 1400 w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, we Wrocławiu.

Na uroczystość  zaproszeni są wyłącznie radcowie prawni, którzy zdali egzamin radcowski w 2020 roku i zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu w dniu 17 sierpnia 2020 r. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne obecność na ww. uroczystości nie jest obowiązkowa. Będzie możliwość indywidualnego ślubowania przed Dziekanem OIRP we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (nie wcześniej niż po 28 września br.)

Każdy ze ślubujących może zaprosić osoby towarzyszące (maksymalnie 5 osób) pod warunkiem potwierdzenia liczby gości do dnia 16 września 2020 r. w dziale aplikacji na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl; aplikacja2@oirp.wroclaw.pl

Numerowane bilety wstępu do NFM  będą do odbioru na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, tj. od godz. 13:00, przed wejściem głównym do NFM (od strony pl. Wolności). Po odbiór biletów dla gości i podpis na liście obecności zapraszamy wyłącznie osoby ślubujące.

Osoby ślubujące proszone są o zajęcie na widowni miejsc opisanych ich nazwiskiem, osoby towarzyszące mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane na biletach, co zapewni zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Ze względu na trwającą pandemię obowiązkowo proszę przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń GIS (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny) w czasie całego pobytu w NFM, począwszy od obioru biletów aż po opuszczenie budynku. Nie będzie możliwości korzystania z szatni. W całym budynku NFM obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Przypominamy o zabraniu ze sobą tóg radcowskich oraz własnych przyborów do pisania.

Osoby, które z różnych przyczyn  nie będą mogły w dniu 22 września 2020 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

-szczegółowy program uroczystości ślubowania,

-ankieta do celów ewidencyjnych,

-zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego,

- zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Wypełnione dokumenty prosimy przynieść na uroczystość ślubowania lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Izby po ślubowaniu.

Opublikowano 08.09.2020 o 13:44 przez: Małgorzata Nierzewska