Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kolokwium dla aplikantów I, II i III roku

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 13/11/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów I, II, III roku aplikacji radcowskiej.

  1. dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 25.11.2020 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości,
  2. Dnia 03.12.2020 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej
  3. W dniach 07-09.12.2020 r.- Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych);

 

  1. dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 27.11.2020 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej,
  2. W dniach 30.11.2020 – 02.12.2020 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego),

 

  1. dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:
  1. Dnia 17.11.2020 r. - Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych - kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych),
  2. Dnia 23.11.2020 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Podczas powyższego kolokwium aplikantów obowiązują Przepisy porządkowe uchwalone Uchwałą Nr 2/03/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej podczas kolokwiów w 2020 roku oraz Uchwała Nr 12/11/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kolokwium pisemnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Opublikowano 09.11.2020 o 13:06 przez: Agata Bartczyszyn