Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Rozpoczęcie zajęć I roku aplikacji 2021

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich rozpoczynających aplikację na I roku od stycznia 2021 roku, mają już nadany numer aplikanta, oraz posiadają indywidualne konta w systemie ewidencyjnym SORP. Możliwe jest już logowanie się na stronie https://oirp.wroclaw.pl/extranet na swoje konto celem uzupełnienia bądź aktualizacji swoich danych, a także dodania zdjęcia do profilu – niezbędne do wyrobienia legitymacji aplikanta). Instrukcja pierwszego logowania dostępna pod linkiem: https://aplikanci.devconfido.pl/index/index/wybor_izby/wroclaw

Rozpoczęcie zajęć aplikantów radcowskich I roku w roku szkoleniowym 2021:

- grupa I – wtorek, tj. 12 stycznia 2021 r. godz. 800 (w dniu 12 stycznia - 8 godz. lekcyjnych):

- od 800 do 830 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

- od 830 do 1140 z Prawa cywilnego – część ogólna z Sędzią SA Wojciechem Wójcikiem.

- od 1150 do 1450 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

 

- grupa II – środa, tj. 13 stycznia 2021 r. godz. 1500 (w dniu 13 stycznia - 8 godz. lekcyjnych):

- od 1500 do 1530 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

- od 1530 do 1840 z Prawa cywilnego – część ogólna z Sędzią SA Wojciechem Wójcikiem.

- od 1850 do 2150 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

 

- grupa III – czwartek, tj. 14 stycznia 2020 r. godz. 800 (w dniu 14 stycznia - 7 godz. lekcyjnych ):

- od 800 do 830 Spotkanie z Dziekanem OIRP we Wrocławiu R. Pr. Tomaszem Schefflerem.

- od 830 do 1140 z Postępowania cywilnego – mediacja (ćw.) z R. Pr. Pawłem Kolakiem.

- od 1150 do 1405 z Prawa cywilnego – rzeczowego z Sędzią SA Adamem Jewgrafem.

 

Zajęcia wszystkich 3 grup I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2021, będą odbywały się w systemie on-line, z wykorzystaniem platformy weezycast. Uczestnicy każdorazowo będą otrzymywali na skrzynkę mailową wiadomość z linkiem do zajęć. Listy aplikantów przypisanych do poszczególnych grup szkoleniowych, znajdują się w załącznikach poniżej.

UWAGA!!!

Podczas pierwszych zajęć on-line podane zostaną przez opiekunów grup oraz pracowników działu aplikacji, najważniejsze informacje związane z organizacją zajęć jak i przebiegiem aplikacji. Wybrani zostaną Starości i Wicestarości w grupach, utworzony mail grupy, oraz podany plan zajęć na miesiąc styczeń. W związku z powyższym prosimy o obowiązkowy udział w tym dniu w zajęciach!

 

Przydatne informacje:

Godziny pracy działu aplikacji (pokój 317 – III piętro)

• poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30

• wtorek: 9:00 - 17:00

 

Dziekan Rady – Radca Prawny Tomasz Scheffler

• dyżury we wtorek w godz. 9:00 - 12:00.

 

Wicedziekan Rady ds. aplikacji – Radca Prawny Katarzyna Mielnicka

• dyżury w czwartek w godz. 9:00 - 12:00.

 

Kierownik szkolenia - Radca Prawny Danuta Ławniczak (e-mail: dlawniczak@oirp.wroclaw.pl)

• dyżury w środę w godz. 9:00 - 12:00.

 

Opiekun I roku i opiekunowie grup szkoleniowych

• opiekunem I roku, oraz opiekunem praktyk w sądach i prokuraturze jest Radca Prawny Pani Danuta Kietlińska-Kawa;

e-mail: dkietlinskakawa@oirp.wroclaw.pl

• opiekunem 1 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Aleksandra Polak;

e-mail: apolak@oirp.wroclaw.pl

• opiekunem 2 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Marta Kędziora-Dudek;

e-mail: mkedziora-dudek@oirp.wroclaw.pl

• opiekunem 3 grupy I roku jest Radca Prawny Pani Katarzyna Drelichowska;

e-mail: kdrelichowska@oirp.wroclaw.pl

Opublikowano 14.12.2020 o 13:20 przez: Jacek Krajewski