Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kurs prawniczego języka niemieckiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!

To już ostatnie dni zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Zapraszamy zarówno radców prawnych, jak i aplikantów!!!

 

KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na marzec 2021 r. planowane jest rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników, jak i kontynuacja kursu (2 semestr).

Kurs organizowany jest przez Centrum Doskonalenia Zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

Szczegółowe informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

Radcy prawni otrzymają za udział w każdym z semestrów kursu 16 punktów szkoleniowych:
1 punkt za każde zajęcia.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł.

Termin zajęć: 1 semestr: czwartek godz. 18:00-19:15, 2 semestr: środa, godz. 18:00-19:15

Przyjmowanie zapisów do 25 lutego 2021 r.

Rozpoczęcie zajęć: odpowiednio 3 i 4 marca 2021 r.

Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

Po zakończeniu kursu uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 25 lutego 2021 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Opublikowano 20.01.2021 o 10:07 przez: Małgorzata Nierzewska