Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2021

Opłata za Aplikację w roku szkoleniowym 2021

Dnia 25 stycznia 2021 r. została podjęta Uchwała nr 17/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu i terminu zapłaty opłaty rocznej za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2021

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku, ustalona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. z 2020 r., poz. 2273) na kwotę 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), może być wniesiona bądź w całości do dnia 31 stycznia 2021 r. bądź w czterech równych częściach po 1462,50 zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w terminach:

- do 31 stycznia 2021 r.

- do 31 marca 2021 r.

- do 30 czerwca 2021 r.

- do 30 września 2021 r.

 

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzony w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu: PKO BP 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859

Opłata roczna za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku w roku szkoleniowym 2021 wynosi 5.850,00zł.

Opublikowano 26.01.2021 o 10:01 przez: Agata Bartczyszyn