Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Kurs LEGAL ENGLISH oraz WARSZTATY z umów w j. angielskim

KURS LEGAL ENGLISH DLA RADCY PRAWNEGO I APLIKANTA (zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom średniozaawansowany) oraz NOWOŚĆ! UMOWY W J.ANGIELSKIM W PRAKTYCE RADCY PRAWNEGO - WARSZTATY (zajęcia prowadzone w formie zdalnej, poziom wyższy średniozaawansowany- zaawansowany) organizowane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego przy OIRP we Wrocławiu

KURS LEGAL ENGLISH adresowany jest do wszystkich radców prawnych i aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Jego celem jest umożliwienie świadczenia pomocy prawnej w j.angielskim, w tym działania i porozumiewania się w różnych sytuacjach zawodowych, a przede wszystkim przygotowanie do pracy z zagranicznymi klientami, jak i zagranicznymi pełnomocnikami. Na kursie kładziony jest nacisk na czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym.

Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 18 zajęć po 60 minut.

Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 850 zł, a dla aplikanta 750 zł.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie od OIRP we Wrocławiu oraz 18 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia. W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy Zoom. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

Program kursu w załączniku.

  • TERMINY ZAJĘĆ: środa 17.15-18.15
  • Przyjmowanie zgłoszeń do 03 marca 2021 r.
  • Rozpoczęcie zajęć: 10 marca 2021 r.

 WARSZTATY z umów w j. angielskim  - skierowane są do do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawidłowego przekładu, interpretacji oraz sporządzania umów w j. angielskim. Warsztaty opierają się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, oraz różnych technik i strategii tłumaczeniowych. Szkolenie będzie prowadzone głównie w języku angielskim – z elementami przekładu na język polski. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają gotowe wzory podstawowych umów handlowych w wersji polsko i anglojęzycznej.

Warsztaty trwają jeden semestr, na który składa się 18 zajęć po 60 minut.

Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 900 zł, a dla aplikanta 800 zł. Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie od OIRP we Wrocławiu oraz 18 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia. W cenie warsztatów znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy Zoom. Wymagany poziom j. angielskiego to B2/C1-C2.

Program warsztatów w załączniku.

  • TERMINY ZAJĘĆ: czwartek 18.15-19.15.
  • Przyjmowanie zgłoszeń do 03 marca 2021 r.
  • Rozpoczęcie zajęć: 11 marca 2021 r.

Prowadzący: radca prawny Izabela Konopacka, absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym od 13 lat. Ponadto, absolwentka kursów z: Common Law na University of London, Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie oraz EU Litigation for Lawyers w Trewirze.

Opłatę za kurs oraz warsztay należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do dnia 3 marca 2021 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. REJESTRACJA NA KURS i WARSZTATY odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłatye. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Opublikowano 05.02.2021 o 10:48 przez: Lilianna Szot