Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”

Rozpoczęła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie "Akademia Wiedzy o Prawie" organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

Celem Konkursu "Akademia Wiedzy o Prawie" jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.- Zależny nam, aby świadomość prawna dzieci i młodzieży rosła, a także aby polska młodzież miała solidne podstawy prawne. Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat, kształtować postawę szacunku do prawa. Do tego przyczynia się nasza "Akademia Wiedzy o Prawie". Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas. - mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:
Etap pierwszy - szkolny - zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
Etap drugi - okręgowy - w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.

Etap trzeci - centralny - Finał - będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Ceremonia wręczenia nagród - termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

- Organizacja konkursu została precyzyjnie przygotowana i przemyślana po to, aby wszyscy uczniowie, pomimo formy wyłącznie zdalnej, mieli równie szanse i możliwości. Aby chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, muszą zostać zgłoszeni przez szkołę, do której uczęszczają. 24 marca do każdego szkolnego opiekuna konkursu wyślemy e-mail z loginami i hasłami dla wszystkich zgłoszonych. Dzieci będą rozwiązywały quiz jednocześnie. Quiz odbędzie się 29 marca b.r. o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych i o godzinie 13.00 dla szkół ponadpodstawowych. - tłumaczy Ewa Gryc-Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, odpowiadająca za dział Edukacji Prawnej KIRP Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie.

Drugi etap, podobnie jak pozostałem, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody. Patronat nad wydarzeniem objęła Rzeczpospolita.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/  Panel rejestracyjny dostępny jest na stronie https://kirp.pl/edukacja-prawna/panel-rejestracyjny/

 

Opublikowano 10.03.2021 o 15:45 przez: Małgorzata Nierzewska