Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Postępowanie Egzekucyjne Currenda - nowy moduł C.H.Beck

Szanowni Państwo,
Komisja ds. współpracy z samorządami i instytucjami uprzejmie informuje, że w efekcie współpracy Wydawnictwa C.H. Beck z OIRP we Wrocławiu, każdy radca prawny naszej Izby może otrzymać 15% rabatu na zakup licencji programu Legalis z nowym modułem Postępowanie Egzekucyjne Currenda. Program ten kierowany jest m. in. do radców prawny, sędziów i komorników sądowych.
Legalis – na zasadzie wyłączności wśród systemów informacji prawnej – oferuje dostęp do monografii naukowych i komentarzy Wydawnictwa Currenda. Użytkownik znajdzie tu  publikacje oferujące ekspercką wiedzę z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zasad wykonywania zawodu ze szczególnym położeniem nacisku na praktyczne aspekty tych zagadnień.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą i możliwościami modułu Currenda. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://legalis.pl/zawartosc-systemu-legalis/struktura-systemu-legalis/aktualnosci-i-serwisy/postepowanie-egzekucyjne-currenda/ W celu skorzystania z oferty należy skontaktować się z Wydawnictwem C.H. Beck za pomocą adresu e-mail: rafal.sieniuc@beck.pl albo telefonicznie pod nr 692 877 943, podając swój numer WR.

 

Opublikowano 16.03.2021 o 15:11 przez: Małgorzata Nierzewska