Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu ,, Metoda Michaela Pantalona w prowadzeniu mediacji ''

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie zaprasza do udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla mediatorów Ogólnopolskiej Sieci ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych '' z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie możliwości odbycia szkolenia wśród mediatorów Waszych ośrodków:

 

METODA MICHAELA PANTALONA W PROWADZENIU MEDIACJI

Szkolenie dotyczy wykorzystania psychologicznej techniki szybkiego wywierania wpływu w procesie mediacyjnym. Twórcą metody jest profesor Uniwersytetu w Yale – Michael Pantalon. Do tej pory metoda sprawdziła się w środowisku biznesowym oraz terapeutycznym i ma duży potencjał w mediacjach, zarówno rodzinnych, jak i gospodarczych. Jej celem jest skłonienie stron sporu do podjęcia mediacji oraz znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Metoda jest krótka i nie wymaga większego przygotowania psychologicznego.

 

Termin szkolenia: 17 maja 2021 roku ( poniedziałek ) godz. 17-19;

Miejsce: on-line ( każdy z uczestników otrzyma link umożliwiający udział w szkoleniu );

Liczba uczestników: do 24 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń );

Agenda:

1.Reguły wpływu społecznego w metodzie Pantalona.

2.Sekwencja pytań skłaniających do decyzji o mediacji i porozumieniu.

3. Warsztat praktycznych umiejętności.

4. Zaplanowanie etapu pracy mediatora, w którym metoda będzie najbardziej użyteczna.

Prowadzący:

dr Sławomir Jarmuż, doktor Psychologii (PAN), trener, coach biznesowy.

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Moderator. Członek założyciel GLOBE - The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program - największego międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Autor lub współautor książek: „Paradoksalna psychologia”, „Alfabet mitów menedżerskich” , „Podręcznik trenera”, „Psychologia dla trenerów”.

Autor ponad stu artykułów naukowych i popularnych z zakresu psychologii osobowości oraz psychologii biznesu. Na co dzień buduje mosty między dobrze zweryfikowaną wiedzą psychologiczną, a potrzebami ludzi w biznesie i w życiu codziennym.

Zapisy:

Zapisy do udziału w szkoleniu prowadzone są pod adresem: info@kirp.pl.

 

Zgłoszenia zatytułowane: Szkolenie Komisji ADR dla mediatorów zawierające w treści imię i nazwisko uczestnika oraz adres poczty mailowej oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane w terminie do dnia 14 maja 2021 roku ( o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń ).

Uwagi:

Chętnych uczestników szkolenia zapraszamy do udziału w badaniu skuteczności metody dr Michaela Pantalona w prowadzonych przez siebie mediacjach oraz ocenę jej efektywności mediacji ( w okresie do 6 miesięcy od daty szkolenia ). Badanie będzie realizowane dla potrzeb dydaktycznych i naukowych w celu zebrania wyników do pracy magisterskiej autorstwa r.pr. Laury Mnich na temat skuteczności metody dr. Michaela Pantalona w mediacjach, pod kierunkiem dr. Sławomira Jarmuża – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS Filia we Wrocławiu, Wydział Psychologii. W załączeniu przesyłam deklarację zgody na mediatora na udział w badaniach. W przypadku zamiaru uczestnictwa w badaniu prosimy o jej wypełnienie oraz podpisanie i przesłanie skanu na adres info@kirp.pl wraz ze zgłoszeniem do udziału w szkoleniu.

 

Opublikowano 05.05.2021 o 09:17 przez: Agata Bartczyszyn