Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym BPK LegalNet działającym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje konkurs „Nowe technologie na start - rozpocznij karierę z radcą prawnym”.

Konkurs skierowany jest do studentów prawa studiujących na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego celem jest edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej.

Konkurs polega na rozwiązaniu kazusu konkursowego z zakresu prawa nowych technologii, którego treść zostanie opublikowana w dniu 13 maja 2021 r. Rozwiązania kazusu należy przesyłać do dnia 31 maja 2021 r. na skrzynkę mailową Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej (nowetechnologie@oirp.wroclaw.pl). Nagrodami w konkursie są miesięczne odpłatne staże we wrocławskich kancelariach specjalizujących się w prawie nowych technologii. Więcej szczegółów w Regulaminie, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie serdecznie zapraszamy na specjalne warsztaty online, które odbędą się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 18:00 (pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4865cd96484d4f03a66f6758b17ca0c3%40thread.tacv2/1620301971876?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a120bbc9-f37c-44bf-8d40-762ddcca0d8b%22%7d).

W trakcie warsztatów partnerzy kancelarii, w których laureaci konkursu odbędą zwycięski staż, omówią zagadnienia związane z tematyką konkursu.

Szczegóły dotyczące konkursu i warsztatów odnajdą Państwo na stronie wydarzenia:
Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/828295501228203
Na LinkedIn: https://www.linkedin.com/events/nowetechnologienastart-rozpoczn6796030084986802176/

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Akceptacja Regulaminu konkursowego przez uczestnika następuje poprzez przesłanie rozwiązania kazusu.

Opublikowano 07.05.2021 o 15:29 przez: Lilianna Szot