Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu a Stowarzyszeniem Business&Law

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że w dniu 14.07.2021 r. we Wrocławiu doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Business&Law

 

OIRP Wrocław reprezentowali:
Dziekan OIRP – dr hab. Tomasz Scheffler oraz

Wicedziekan OIRP – mec. Krystian Mularczyk,
natomiast Stowarzyszenie Business&Law reprezentowali:
Prezes B&L – Mateusz Masłowski oraz
Wiceprezes B&L – Wiktoria Sadowski

 Celem zawartego porozumienia jest m.in. obustronna współpraca medialna oraz merytoryczna pomiędzy OIRP Wrocław a B&L; prowadzenie wspólnej działalności naukowej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie rozwoju świadomości prawnej oraz biznesowej; promowanie wydarzeń i innych działalności organizowanych lub współorganizowanych przez OIRP Wrocław lub B&L.Informacje o wspólnych przedsięwzięciach w ramach integracji środowiska radców prawnych i studentów prawa będą zamieszczane na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych.Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości zobaczymy owoce tej współpracy.

Opublikowano 15.07.2021 o 12:30 przez: Małgorzata Nierzewska