Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 10 września 2021r. godz. 12.00

Uroczyste ślubowanie radców prawnych odbędzie się 10 września 2021 r. o godz. 1200 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

Na uroczystość  zaproszeni są wyłącznie radcowie prawni, którzy zdali egzamin radcowski w 2021 roku i zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu w dniu 30 lipca 2021 r.

Każdy ze ślubujących może zaprosić osoby towarzyszące (maksymalnie 3 osoby) pod warunkiem potwierdzenia liczby gości do dnia 01 września 2021 r. w dziale aplikacji na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl oraz pod warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie.

Numerowane bilety wstępu do Opery Wrocławskiej będą do odbioru na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, tj. od godz. 11:00, przed wejściem głównym do Opery (od strony ul. Świdnickiej). Po odbiór biletów dla gości i podpis na liście obecności zapraszamy wyłącznie osoby ślubujące.

Osoby ślubujące proszone są o zajęcie na widowni miejsc opisanych ich nazwiskiem (na parterze), osoby towarzyszące mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane na biletach, co zapewni zachowanie porządku bezpiecznego dystansu społecznego.

Ze względu na trwającą pandemię obowiązkowo proszę przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń GIS (maseczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny) w czasie całego pobytu w gmachu opery, począwszy od obioru biletów aż po opuszczenie budynku. Nie będzie możliwości korzystania z szatni. Na terenie całego budynku Opery obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Przypominamy ślubującym o zabraniu ze sobą tóg radcowskich oraz własnych przyborów do pisania.

Osoby, które z różnych przyczyn  nie będą mogły w dniu 10 września 2021 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

-szczegółowy program uroczystości ślubowania, ankieta do celów ewidencyjnych, wniosek o zamieszczenie danych w wyszukiwarkach prawników, oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Wypełnione dokumenty prosimy przynieść na uroczystość ślubowania lub złożyć wcześniej bezpośrednio w sekretariacie Izby.

Opublikowano 12.08.2021 o 10:46 przez: Jacek Krajewski