Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 20 sierpnia 2022r. godz. 12.00

Uroczyste ślubowanie radców prawnych odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

Na uroczystość  zaproszeni są wyłącznie radcowie prawni, którzy zdali egzamin radcowski w 2022 roku i zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu w dniu 04 oraz 12 lipca 2022 r.

Każdy ze ślubujących może zaprosić osoby towarzyszące (maksymalnie 4 osoby) pod warunkiem potwierdzenia liczby gości do dnia 10 sierpnia 2022 r. w dziale aplikacji na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl

Numerowane bilety wstępu do Opery Wrocławskiej będą do odbioru na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, tj. od godz. 11:00, przed wejściem głównym do Opery (w holu - od strony ul. Świdnickiej). Po odbiór imiennych biletów, biletów dla gości, a także podpis na liście obecności zapraszamy wyłącznie osoby ślubujące.

Osoby ślubujące proszone są o zajęcie na widowni imiennych miejsc wskazanych na bilecie (miejsca na parterze), osoby towarzyszące mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane na biletach, co zapewni zachowanie porządku. Jeśli w uroczystości uczestniczyć będzie osoba z niepełnosprawnością (poruszająca się np. na wózku), prosimy o zgłoszenie takiej informacji do działu aplikacji, w celu zapewniena dogodnego miejsca na sali.

Przypominamy ślubującym o zabraniu ze sobą tóg radcowskich oraz własnych przyborów do pisania.

Osoby, które z różnych przyczyn  nie będą mogły w dniu 20 sierpnia 2022 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

-szczegółowy program uroczystości ślubowania, ankieta do celów ewidencyjnych, zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku.

Wypełnione dokumenty prosimy przynieść na uroczystość ślubowania lub złożyć wcześniej bezpośrednio w sekretariacie Izby.

Opublikowano 12.08.2021 o 10:46 przez: Jacek Krajewski