Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ruszyły zapisy do Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Już od 6 września 2021 r. aplikanci radcowscy mogą wysłać swoje zgłoszenia do I edycji Turnieju Arbitrażowego. Zgłoszenia 4-osobowych drużyn można dokonać poprzez
formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Turniej Arbitrażowy to prestiżowy w środowisku prawniczym konkurs polegający na symulacji rozprawy arbitrażowej. Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów, arbitraż jest definiowany jako jurysdykcyjny sposób rozstrzygania sporów ze względu na przypisane arbitrom uprawnienia do rozstrzygania spraw i wydawania wyroków. Kompetencje sędziowskie w sprawie powierza się wybranym przez strony arbitrom, będącym zazwyczaj specjalistami z dziedziny, która swymi ramami obejmuje sporną kwestię. Różni się od mediacji i negocjacji, ponieważ rozstrzygnięcia zapadają w drodze ostatecznych i wiążących orzeczeń arbitrów.
Podczas Turnieju uczestnicy przygotowują pisma – sporządzają pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, który inspirowany jest realnymi postępowaniami arbitrażowymi. W finałowym starciu aplikanci wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony w toku rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3-osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu.Turniej Arbitrażowy pozwoli aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w szczególności arbitrażowymi.Celem turnieju jest wzrost świadomości prawnej o arbitrażu, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. Nagrodami dla zwycięzców IV etapu turnieju będą dyplomy i nagrody pieniężne, w wysokości 10 000 zł na drużynę za zajęcie I miejsca i 5000 zł. na drużynę za zajęcie II miejsca.
Rejestracja do turnieju potrwa do 1 października 2021 r. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do Drużyny do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.
Przebieg konkursu został podzielony na 4 etapy:
Etap I – 7 października 2021 – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.
Etap II – 13 października – 2 listopada 2021 – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.
Etap III – 22 – 29 listopada 2021 – rozprawa arbitrażowa (on-line) przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie ZOOM, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.
Etap IV – W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed 3 osobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita”. Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie turnieju https://turniejarbitrazowy.kirp.pl

 

 

Opublikowano 09.09.2021 o 10:34 przez: Małgorzata Nierzewska