Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wyniki osób, które przystąpiły do egzaminu na aplikację radcowską przy OIRP we Wrocławiu, w dniu 25 września 2021 r.

W załącznikach poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej (Nr 1) oraz Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, osób które przystąpiły do egzaminu na aplikację radcowską przy OIRP we Wrocławiu, w dniu 25 września 2021 r.

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

Opublikowano 26.09.2021 o 08:34 przez: Agata Bartczyszyn