Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wnioski o przydzielenie patrona (dla osób rozpoczynających aplikację od 2022 r.)

Osoby, które złożyły wpis na listę aplikantów (rozpoczęcie aplikacji od 2022 roku), prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył w dwóch egzemplarzach stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu.

Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć Zaświadczenie z macierzystej Izby Patrona potwierdzone przez Dziekana Rady, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych, o  spełnaniu warunków bycia Patronem (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium KIRP z dnia 28 października 2021 r.).

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.

Wnioski dotyczące patronatu należy składać do dnia 30 listopada 2021 r.

Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu należy składać do dnia 30 grudnia 2021 r.

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne związane z COVID-19 prosimy o ograniczenie osobistych kontaktów w siedzibie OIRP  i przesyłanie skanów (w pdf) wypełnionych wniosków wraz z oświadczeniami patronów, na adres mailowy: aplikacja2@oirp.wroclaw.pl

Opublikowano 10.11.2021 o 09:31 przez: Agata Bartczyszyn