Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Nabór wykładowców – doskonalenie zawodowe, aplikacja

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Zawodowego, na podstawie Uchwały Nr 559/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2021 r. ogłasza nabór osób prowadzących szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich w oparciu o następujące kryteria:

 1. posiadanie uprawnień zawodowych – radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, lub innych specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 2. wykształcenie w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych (kursy i szkolenia, studia podyplomowe itp.),
 3. doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem wykładów szkoleniowych,
 4. umiejętności i doświadczenie dydaktyczne,
 5. osiągnięcia zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem szkoleń,
 6. dorobek naukowy, a w szczególności stopień albo tytuł naukowy,
 7. kompetencje w obszarze IT,
 8. otwartość na nowoczesne metody prowadzenia szkoleń
 9. prowadzenie zajęć i aktywność w sekcjach praktyków prawa
 10. publikacje o charakterze merytorycznym w czasopismach naukowych lub w Przeglądzie Radcowskim, Rzeczpospolitej lub Dzienniku Gazecie Prawnej.

Chętnych kandydatów prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji na adres mailowy: cdz@oirp.wroclaw.pl w terminie do 17 grudnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać:         

 1. CV uwzględniające informacje wskazane powyżej,
 2. wskazanie zajęć szkoleniowych jakie może prowadzić wykładowca,
 3. zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu danych osobowych dla potrzeb naboru wykładowców (w załączeniu).

Wszyscy prelegenci, którzy dotychczas prowadzili szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz zajęcia na aplikacji radcowskiej są już objęci wykazem osób, o którym mowa w/w uchwale (w załączeniu).

Opublikowano 26.11.2021 o 12:54 przez: Agata Bartczyszyn