Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wyniki egzaminu radcowskiego - Komisja Egzaminacyjna (Nr 1)

W załączeniu poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej (Nr 1), które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w dniach 10-13 maja 2022 r.

Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

Opublikowano 18.06.2022 o 16:12 przez: Jacek Krajewski