Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ankieta nt. oceny prawa podatkowego

Szanowni Państwo,

Biuro Analiz Sejmowych zwraca się z prośbą do radców prawnych o wypełnienie ankiety nt. oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Sejmu (www.sejm.gov.pl), na stronie Biura Analiz Sejmowych (www.bas.sejm.gov.pl) jak też bezpośrednio pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015

Opublikowano 21.04.2015 o 10:13 przez: Małgorzata Nierzewska