Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Spotkanie FBE oraz Międzynarodowa Konferencja Prawna w Barcelonie

W dniach 16–18 lutego 2017 r. w Izbie adwokackiej w Barcelonie – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) – odbyło się coroczne spotkanie Izb członkowskich Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), a także Międzynarodowa Konferencja Prawna poświęcona ochronie małoletnich na tle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w tym prawom małoletnich uchodźców.

Tym razem spotkanie członkowskich Izb miało charakter szczególny, gdyż to właśnie w tym roku FBE obchodzi swoje 25- lecie powstania. Z uwagi na fakt, iż OIRP we Wrocławiu jest członkiem Federacji od 2011 r. Izbę wrocławską reprezentowała podczas spotkania mec. Izabela Konopacka - przewodnicząca Komisji Zagranicznej, członek Rady OIRP we Wrocławiu oraz przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy FBE. W trakcie spotkania mec. Konopacka w imieniu Dziekana Rady OIRP we Wrocławiu Leszka Korczaka podziękowała Prezydencji FBE za objęcie honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Legal Innovation, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. W Konferencji we Wrocławiu wezmą udział nie tylko wybitni przedstawiciele nauki, ale także praktycy-prawnicy z Izb z Francji, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Niemec i Rumunii. Większość prelegentów to właśnie członkowie Komisji Nowych Technologii przy FBE. Konferencja Legal Innovation poświęcona jest nowym technologiom w sektorze usług prawnych, a tematyka obejmuje m.in. wirtualne sądy, elektroniczne biura podawcze, dowody elektroniczne itd. Prezydium FBE uznało, iż jest to niezwykłe wydarzenie z perspektywy przyszłości świadczenia usług przez profesjonalnych pełnomocników i podjęło decyzję o zoorganizowaniu spotkania Prezydium FBE w dnaich Konferencji we Wrocławiu.

Od lewej: Wiceprezes KRRP Michał Korwek,
mec. Paulina Kolowca OIRP Warszawa,
mec. Izabela  Konopacka OIRP Wrocław,
mec. Dariusz Gibasiewicz OIRP Olsztyn. 

Podczas spotkania w Barcelonie mec. Izabela Konopacka w imieniu Dziekana Leszka Korczaka podjęła także rozmowy z Izbą barcelońską o nawiązaniu współpracy między ICAB na podstawie umowy partnerskiej, a OIRP we Wrocławiu. Współpraca polegałaby m.in. na rozwijaniu programu stażowego w zakresie wymiany pomiędzy Izbami aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy niedawno uzyskali uprawnienia zawodowe. Dotychczas z takiej wymiany skorzystali aplikanci z ORA w Krakowie, którzy ocenili bardzo wysoko poziom merytoryczny stażu w hiszpańskich kancelariach prawnych.

Dodatkowo przedstawicielka naszej Izby wyraziła chęć zorganizowania szkolenia wyjazdowego w Barcelonie dla członków wrocławskiej Izby w roku 2018. Obie propozycje zostały przyjęte bardzo pozytywnie przez przedstawicieli Izby w Barcelonie.

Podczas Konferencji miały również miejsce uroczystości związane z 25-leciem Federacji Adwokatur Europejskich Federation of the European Bars (FBE). FBE powstała w 1992 r. i skupia się na ułatwianiu wzajemnych kontaktów między Izbami radcowskimi i adwokackimi w całej Europie. W sesji wziął udział m.in. Dziekan Izby w Barcelonie, J. Oriol Rusca, a także Prezes FBE Yves Oschinsky. Podczas Konferencji obecni byli przedstawicieli Izb i organizacji prawniczych z całej Europy w tym m.in. z Paryża, Madrytu, Mediolanu, Berlina, Frankfurtu, Sofii, Drezna, Bukaresztu czy Londynu. Spotkanie Izb członkowskich FBE oraz Konferencja w Barcelonie były doskonałą możliwością do podtrzymania dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów w działalności międzynarodowej OIRP we Wrocławiu, a także rozwoju obecności Izby wrocławskiej na arenie międzynarodowej.

Rzecznik Prasowy OIRP Wrocław

Radca Prawny Marta Kruk

Opublikowano 27.02.2017 o 16:19 przez: Marta Kruk