Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Lista radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Komisja Praw Człowieka przy KRRP zwraca się o pomoc w realizacji inicjatyw stworzenia bazy danych radców prawnych występujacych jako pełnomocnicy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej osobom, które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i składają indywidualną skargę do Trybunału w Strasburgu. 

Radcowie prawni zainteresowani wpisem na listę są proszeni o zgłoszenie swojej kandydatury i podanie nw. danych:

- imię i nazwisko, nr wpisu,

- adres do korespondencji,

- nr telefonu, nr faxu,

- adres poczty elektronicznej,

- adres strony internetowej.

Proszę też do danych dołączyć zgodę na ich publikację  na stronach internetowych OIRP we Wrocławiu, KRRP oraz Trybunału Praw Człowieka.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro.rady@oirp.wroclaw.pl

Opublikowano 15.05.2015 o 09:27 przez: Małgorzata Nierzewska