Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Praktyka w sądach i prokuraturze w 2015

W załączniku poniżej znajduje się harmonogram ogólny praktyk w sądach i prokuraturze w 2015 r. Praktyki rozpoczynają się 9 lutego 2015 r. i będą trwały do 26 czerwca 2015 r.

Pozostałe szczegółowe wykazy praktyk z poszczególnych wydziałów sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratury, wraz z precyzyjnymi terminami spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Izby, oraz wysyłane mailem do Starostów grup I roku – jak tylko je otrzymamy.

Proponujemy aby w każdej małej (10 osobowej grupie) wybrać starostę (osobę) odpowiedzialną za kontakt grupy z danym wydziałem sądu. Jeśli w wykazie szczegółowym nie ma podanego dokładnego terminu spotkania z Sędzią Patronem (dzień i godzina oraz sala), wówczas starosta grupy powinien się skontaktować z odpowiednim wyprzedzeniem (tydzień wcześniej) z sekretariatem danego wydziału sądu i ustalić dokładny termin praktyki dla swojej grupy.

Praktyka jest zawsze 1 dzień w tygodniu i obejmuje dzień w którym nie ma zajęć na aplikacji.

Każdą praktykę należy wpisać w odpowiednim miejscu w dzienniczku.

Uwaga!
Jeśli jakaś osoba nie będzie widniała na szczegółowym harmonogramie w danym wydziale sądu, proszę przy odbywaniu praktyk powołać się na główny (kolorowy) harmonogram praktyki i uczęszczać na praktykę z grupą do której jest się przypisanym w tym harmonogramie.

Opublikowano 03.03.2015 o 19:16 przez: Małgorzata Nierzewska