Warto wiedzieć: reforma prawa ochrony danych osobowych ! Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

Od 2010 r. trwały prace nad reformą prawa ochrony danych osobowych w ramach Unii Europejskiej, które zakończyły się w 2016 r. przyjęciem pakietu aktów prawnych dotyczących tej dziedziny prawa. W skład tego pakietu wchodzą przede wszystkim: tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych czyli Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie „GDPR”, po polsku „RODO” oraz dyrektywa dotycząca ochrony danych osobowych w postępowaniach karnych i w działaniach instytucji zajmujących się ściganiem przestępstw czyli DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tzw. „dyrektywa policyjna”. Reforma prawa ochrony danych osobowych przekłada się na prawo krajowe w ten sposób, że w całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie jedno Rozporządzenie, któremu podlegać będą wszystkie sprawy, które nie będą związane z postępowaniami karnymi i ściganiem przestępstw. Rozporządzenie będzie podstawową i merytoryczną regulacją stanowiącą materialną część prawa ochrony danych osobowych w UE. Największą zmianą jest wyeliminowanie dużej części obowiązków administracyjnych. Pojawiają się nowe rozwiązania prawne, których nie było do tej pory w prawie ochrony danych.

Warto zapamiętać, że Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

W załączeniu znajduje się pełna treść dokumentu.

Informacja została opublikowana przez Komisję Zagraniczną działającą przy KRRP: http://kirp.pl/category/aktualnosci-dzialalnosc-miedzynarodowa/

Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

r.pr. Marta Kruk

Opublikowano 26.06.2017 o 11:59 przez: Marta Kruk