Obowiązek doskonalenia zawodowego - ważne informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że 31 grudnia 2017 r. kończy się III Cykl Szkoleniowy (2015-2017), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z par. 7 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 119/IX/2016 KRRP z dnia 12 marca 2016 r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu. Tekst jednolity (Uchwała Nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.) znajduje się na naszej stronie internetowej: http://oirp.wroclaw.pl/radcowie/obowiazki-zawodowe.

Ponadto informujemy, że począwszy od września 2017 r. Komisja ds. doskonalenia zawodowego planuje dodatkowe odpłatne szkolenia w soboty. Szczegóły i zasady uczestnictwa ze stosownym wyprzedzeniem będą zamieszczane na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu w zakładce: http://oirp.wroclaw.pl/kalendarz/szkolenia.

Informacje udzielane będą również na bieżąco w Dziale Szkoleń: szkolenia@oirp.wroclaw.pl, 71 793 70 94-96 w.2. W Extranecie na stronie OIRP można samodzielnie uzupełniać punkty szkoleniowe. Zapraszamy również do korzystania z nowej platformy szkoleniowej na stronie kirp.pl.

Prosimy o wypełnienie obowiązku szkoleniowego do końca br. z uwzględnieniem form wynikających z powołanej uchwały oraz przepisu art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Opublikowano 30.06.2017 o 16:05 przez: Lilianna Szot