Nieodpłatna Pomoc Prawna - zestawienia za I półrocze 2017 r.

Szanowni Państwo,


przypominamy o obowiązku dokumentowania, w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielonej pomocy przez wyznaczonych radców prawnych i przedłożenia kart zbiorczego zestawienia za I półrocze 2017 r.

 

Osoby, które jeszcze nie złożyły sprawozdania - prosimy o pilne przesłanie skanu zestawienia na adres: nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub dostarczenie do Biura Rady OIRP we Wrocławiu.

W załączeniu - wzór zestawienia.

Opublikowano 05.07.2017 o 15:04 przez: Małgorzata Nierzewska