Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r. dotyczące projektu ustawy o Sądzie Najwyższym:

Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło stanowisko.

Niezależny Sąd Najwyższy i niezawiśli sędziowie stanowią o wartości demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie z art. 173 Konstytucji RP sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Treść art. 87 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do całkowitego podporządkowania Sądu Najwyższego politykom. W praktyce oznacza to zerwanie z zasadą trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Prezydium KRRP apeluje  o powstrzymanie  działań niezgodnych z Konstytucją godzących w demokratyczny i prawny ład Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Prezdydium KRRP zostało równiez opublikowane na stronie www.kirp.pl.

Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

r.pr. Marta Kruk

Opublikowano 13.07.2017 o 18:22 przez: Marta Kruk