Uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP w dniu 26 lipca br.

Szanowni Państwo,

w dniu 26 lipca br. na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych zostały podjęte dwie uchwały dotyczące zmian w polskim sądownictwie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obu poniżej zamieszczonych dokumentów.

Podczas przemówienia w dniu 24 lipca br. Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, iż zdecydował zawetować ustawę o Sądzie Najwyższym oraz ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent Andrzej Duda w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę, że na jego decyzję wpływ miały rozmowy i konsultacje z prawnikami, socjologami, filozofami i politykami. Przypominamy, iż Prezydium KRRP w dniu 20 lipca br. zaapelowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zastosowanie instytucji weta ustawodawczego wobec projektowanych zmian ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustrojów sądów powszechnych. Jednocześnie, Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, w imieniu przedstawicieli naszego samorządu, w liście skierowanym do Prezydenta RP zadeklarował gotowość samorządu radców prawnych do wzięcia udziału w rozmowach prowadzących do przeprowadzenia w Polsce przemyślanych i dobrze przygotowanych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Nowe projekty ustaw o SN i KRS mają zostać przygotowane w ciągu najbliższych dwóch miesięcy przy konsultacji m.in. z Ministerstwem Sprawiedliwości, SN, KRS i partiami politycznymi.

Rzecznik Prasowy OIRP we Wrocławiu

r.pr. Marta Kruk

Opublikowano 27.07.2017 o 09:53 przez: Małgorzata Nierzewska