Kolokwium dla aplikantów I, II oraz III roku

W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 241/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów I, II oraz III roku aplikacji radcowskiej w 2017 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:
- 16.10.2017 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 23.10.2017 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 6, 7, 8 i 9.11.2017 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Godziny ropoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

- 25.09.2017 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

- 24, 25, 26, i 27.10.2017 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Godziny ropoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:
- 30.10.2017 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postęowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

Załączniki:

Opublikowano 09.08.2017 o 10:40 przez: Jacek Krajewski