Szkolenie wyjazdowe w Polanicy Zdroju 13-15.10.2017 BRAK WOLNYCH MIEJSC

UWAGA!   BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza  na szkolenie wyjazdowe w Polanicy Zdroju w terminie 13-15.10.2017 r.

Zajęcia niedopuszczalne w świetle art. 25 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i praktyki - radca prawny Krystyna Stoga

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (podczas spotkania omówione zostaną nowe i znowelizowane unormowania Kodeksu na tle regulacji wcześniej obowiązujących oraz w zestawieniu z regulacjami powiązanymi, w tym nowymi w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) - Stanisław Hojda - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska 2, Polanica Zdrój

Koszt szkolenia dla radców prawnych z OIRP we Wrocławiu: 400,00 zł od osoby (szkolenie dofinansowane przez OIRP we Wrocławiu).

Dofinansowanie z OIRP we Wrocławiu dotyczy tylko radców prawnych, którzy mają opłacone składki członkowskie do końca września 2017 r. (informacje o stanie konta składek pod numerem telefonu: 71 793 70 94 do 96.wewn. 3).

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność złożonych deklaracji i dokonania pełnej wpłaty w terminie do 29 września 2017 r.

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu zamieszczona jest w załączniku do pobrania. Wypełnioną należy dostarczyć do biura Izby osobiście, pocztą tradycyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, lecz fizyczne przekazanie deklaracji) lub elektroniczną na adres: szkolenia@oirp.wroclaw.pl, bądź faksem: 71 793 70 94 do 96.

Osoby, które nie dostarczą deklaracji zgłoszeniowej i nie dokonają opłaty za szkolenie do 29 września 2017 r., nie są brane pod uwagę przy wpisie na listę wyjazdową.

Za udział można uzyskać 22 punkty szkoleniowe.

Informujemy, że wykład pt. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - Prezesa SKO Stanisława Hojdy zostanie powtórzony w dniu 9 grudnia 2017 r. w sali wykładowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Zobacz wydarzenie w kalendarzu
Opublikowano 30.08.2017 o 14:50 przez: Małgorzata Nierzewska