UWAGA! Dodatkowe szkolenie - 16 punktów!

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu w związku z kończącym się III Cyklem Szkoleniowym (2015-2017) zaprasza do udziału w dodatkowym szkoleniu w sali Uniwersytetu Wrocławskiego:

 

09 grudnia 2017 r.  od 9.00 do 12.15

 

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego- nowe i znowelizowane unormowania kodeksu na tle regulacji wcześniej obowiązujących oraz w zestawieniu z regulacjami powiązanymi, w tym nowymi w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Stanisław Hojda - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

od 13.00 do 16.15

Europejskie prawo cywilne. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych w Polsce. Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń. Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D im. Unii Europejskiej (I piętro)

Koszt: 100 zł/os

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

Punkty będą naliczane na podstawie listy obecności i dokonanych wpłat. Za uczestnictwo w szkoleniu przysługuje 16 punktów.

Opublikowano 20.09.2017 o 11:22 przez: Lilianna Szot