UWAGA! 2 dodatkowe szkolenia - 32 punkty!

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu w związku z kończącym się III Cyklem Szkoleniowym (2015-2017) zaprasza do udziału w dwóch dodatkowych szkoleniach w sali Uniwersytetu Wrocławskiego w następujących terminach:

18 listopada 2017 r. - 16 punktów

od 9.00 do 12.15

Wybrane zagadnienia procesowe z zakresu postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych – Sędzia Sądu Apelacyjnego del. do Sądu Najwyższego Andrzej Kot

od 13.00 do 16.15

Skarga pauliańska w orzecznictwie sądowym. Aktualne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego Prof. dr hab. Piotr Machnikowski jest kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem współredaktorem i współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego, współautorem kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, autorem ponad stu książek, artykułów i glos opublikowanych w kraju i za granicą. W latach 2013-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest radcą prawnym i arbitrem w sprawach gospodarczych. Współpracuje jako Of Counsel z międzynarodową firmą prawniczą Dentons

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D im. Unii Europejskiej (I piętro)

Koszt: 100 zł/os

 

09 grudnia 2017 r. – 16 punktów

od 9.00 do 12.15

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego- nowe i znowelizowane unormowania kodeksu na tle regulacji wcześniej obowiązujących oraz w zestawieniu z regulacjami powiązanymi, w tym nowymi w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Stanisław Hojda - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

od 13.00 do 16.15

Europejskie prawo cywilne. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych w Polsce. Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń. Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10, sala 1D im. Unii Europejskiej (I piętro)

Koszt: 100 zł/os

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenia@oirp.wroclaw.pl (imię i nazwisko, nr wpisu, telefon, dane do faktury) z jednoczesną wpłatą na konto OIRP we Wrocławiu: 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

Punkty będą naliczane na podstawie listy obecności i dokonanych wpłat.

Opublikowano 20.09.2017 o 11:22 przez: Małgorzata Nierzewska